Всяка буква, знак или табела, въобще цялото изобразяване на бранда в интериора на едно работно помещение, без значение от предназначението му, създава емоция. Ето защо е важно съвременният бизнес да има предвид необходимостта от по-прецизен подход при брандирането на интериора.

Интериор и бранд

Пренасяне на бранда във физическото пространство

Специфична е връзката потребител – X марка, за нейното осъществяване се изисква повече от създаване на видимост на бранда. Както вече неведнъж сме споменавали: „Да бъде брандът видим е едно, а да остане видим – съвсем друго.“.

Брандингът е всичко онова, чрез което марката се комуникира към потребителя – имена, термини, слогани, знаци, символи, цветове, дизайни, както и подходящата комбинация от тях, предназначена за идентифициране на съответните стоки или услуги…

Когато заговорим за интериор, тази характеристика нерядко подвежда бранд създателите и представителите (мениджъри и ръководители) към лична интерпретация, което се превръща в основна причина за неуспех.

Защо? Нали именно посланиците на марката са онези, които знаят най-добре какви са нейните същност и идея?! И тогава тези характеристики лесно биха се имплементирали в пространството, което ще „посреща“ гостите, клиентите или потребителите. Ами отговорът е лесен – те често  пропускат втората част от горното определение, към което добавяме „по начин, разграничаващ марката от другите“.

Интериорното представяне на бранда може да бъде разчупено, модернистично, интересно, свежо, но това е недостатъчно. Влагането на огромни ресурс не би довело до постигането на търсения успех, ако липсва необходимата персонализация, която да изведе бранда пред останалите.

Друга срещана грешка тук е, че често се избира облик, който бранд създателите лично предпочитат, което обикновено не се превежда към марката, чието пространство искат да изградят.

От перспективата на няколко години в миналото, брандирането на интериора се разглеждаше като стандартна комбинация от име, слоган и дизайн елементи, които идентифицират една компания сред конкурентите. Днес целият този процес е много по-сложен.

 

Интериорно брандиране

Брандирането на интериора е основен компонент на физическото представяне на бранда. Без съмнение главната цел на интериорното брандиране е да създава преживявания. Тук не говорим за общоизвестните възможности за идентификация на марката в интериора, напр. привлекателни визуализации – просто това не е достатъчно.

Става дума brand voice, за начина, по който се изграждат взаимоотношения и взаимодействия. Защото брандът е и обещание за това, което клиентът може да очаква от вас, ако ви избере.

Пространството, в което бизнеса се помещава следва да разказва автентичната история на марката, доставяйки смисъл и ценност в една ненатрапчива непрекъснатост. Важно е да се спомене, че идентичността на марката е сложна за изобразяване и още по-трудна за овладяване – или казано по друг начин пропорционалност на бранд елементите в интериора.

Е, май тази задача се оказва доста трудна…

Pro Визуална комуникация

Бранд идентичността като експозиция на продуктите

Визуалната комуникация е онова, което мигновено изпраща ключовите бранд послания на потребителите. Доброто визуално презентиране носи много повече тогава, когато се прилага и като инструмент за създаване на привлекателност на продуктите чрез пространството.

 Покажи продукта си, за да го оценят

Потенциалните потребители на вашата марка ежедневно се сблъскват с разнообразни продукти с най-различно предназначение. Та достатъчно ли е само да покажем продуктите си? Разбира се, че не. Тълкувайки небуквално горното послание и в синхрон със съвремието: Направи продуктите под бранда eye-catching!

Тоест, трябва да внимаваме какво и как „показваме“, защото от това зависи дали брандът ще остане в съзнанието на потребителя.

Един от начините за поднасянето на продуктите по ексклузивен и актуален начин е в минимизирана бранд експозиция. Да се представи не просто продукта, а всичко онова, което стои „зад кадър“ и го прави такъв, какъвто е.

По-долу можете да видите примери от нашето портфолио: 

Защо да се доверите на IDO Design?

Композирането на едно пространство към активно (бизнес) звучене изисква повече от нюх. Всяко помещение има характер. Всеки офис, кабинет, търговски обект, студио, зала и пр., е със специфична конфигурация, което провокира необходимост от цялостен професионален поглед. Именно така ще бъдат включени всички пространствени елементи, оказващи влияние на процеса, като пропорции, разположение, функции на помещението, достъпност, свързаност и т.н.

При нас ще откриете всичко, което един висококачествен проект изисква, а ето какво предлагаме:

– проектиране и цялостно управление на вашия проект;

– изработка и монтаж на вътрешни и външни рекламни табели главно за търговски центрове, финансови институции, хотели, бизнес центрове, болници и обекти със смесено предназначение и др;

– пълна логистика.

За реализирането на всеки проект, IDO Design разчита на собствен екип от висококвалифицирани архитекти, инженери, графични и 3D дизайнери.

IDO Design използва разнообразие от материали с доказано качество и произход – дърво, стъкло, метал, месинг, акрил, PVC, които подлага на високотехнологична обработка, използвайки необходимото професионално и иновативно оборудване.

 

get to know us,

connect with IDO Design

Препоръчани статии