CSR

Корпоративна социална отговорност

Основахме компанията с вярата, че социално отговорният бизнес е по-стабилен и издръжлив във времето.

Подкрепата ни към обществено значими каузи, съответстващи с мисията и ценностите ни, е дългогодишна и ще продължава да съществува. В продължение на години подкрепяме обществено значими каузи, съответстващи с мисията и ценностите ни.

Една от тях е фондация „За Нашите Деца“ – организация, основана върху разбирането, че всяко дете заслужава истинско семейство, а не живот в изолирани социални институции. От 2011 г. сме партньор на фондацията в различни социални кампании и събития, сред които „Приказен танц“, „Вечер на добродетелите“ и „Тази Коледа правиш чудеса да се случват“. Благодарността е към целия екип за отдадеността при всеки благотворителен проект с оказването на безвъзмездна помощ за дизайна и цялостната визия, творческото съдържание и отпечатването на необходимите материали.

Създатели сме и на своя собствена инициатива, която нарекохме „Дарете чрез бизнес партньор“. С нея призоваваме и съдействаме на други компании от корпоративния свят да станат социално ангажирани по изключително лесен начин – само поръчвайки своите рекламни материали при нас. Иновативният механизъм на стратегията ни за корпоративна социална отговорност им позволява да дадат своя принос, без да гласуват допълнителен бюджет, а използвайки единствено бюджетираните за печат и рекламни материали средства. Ние разпределяме 5% от стойността на всеки нов договор на дадената компания за инициативата „Дарете чрез бизнес партньор“.

„Вечер на добродетелите” - песента на нашите деца

Корпоративна социална отговорност