Нашата

Корпоративна социална отговорност

От нашето основаване вярваме, че социално отговорният бизнес е по-стабилен и издръжлив във времето.

В продължение на години подкрепяме обществено значими каузи, отговарящи на нашата мисия и ценности.

Един от тези казуси е фондация „За Нашите Деца“, основана на идеята, че всяко дете заслужава семейство, а не живот в изолирани социални институции. От 2011 г. подкрепяме Фондацията като й партнираме в социални кампании и организирани от нея събития. Някои от тези събития са „Приказен танц“, „Вечер на добродетелите“ и „Тази Коледа правиш чудеса да се случват“. Благодарни сме на целия ни екип, че е изцяло отдаден на всеки благотворителен проект и оказва безвъзмездна подкрепа за дизайна на цялостната визия, творческото съдържание и отпечатването на необходимите материали.

Създадохме и наша инициатива, с името „Дарете чрез бизнес партньор“, с нея призоваваме компаниите от корпоративния сектор да бъдат социално ангажирани по лесен начин – като поръчват своите рекламни материали от нашата агенция, като по този начин подкрепят каузите на фондация „За Нашите Деца“. Иновативният механизъм на нашата стратегия за корпоративна социална отговорност, позволява на компаниите да дадат своя принос, без да отделят допълнителен бюджет, а използвайки, вече бюджетирани средства за печат и рекламни материали. Ние ще отделим 5% от стойността на всеки нов договор на компанията, която участва в тази инициатива.

„Вечер на добродетелите” - песента на нашите деца

Корпоративна социална отговорност