Табелите и знаците са ключови инструменти за организиране на информация както в затворени помещения, така и на открито.

Тяхното използване дава възможност за правилно управление на достъпа в изкуствена среда (сгради и съоръжения).

Освен информативна функция, табелите и знаците служат за навигиране на човешкото движение и поведение в различни по вид затворени пространства (жилищни, обществени и промишлени сгради).

Това ги превръща в задължителен интериорен компонент, вкл. за административни и офисни обекти; образователни, културни и спортни комплекси; търговски центрове; паркинги; санитарно-хигиенните помещения и други зони с различно приложение.

Основно предизвикателство при изработката на този тип изделия е тяхното основно предназначение ‒ да комуникират информация с широка и разнообразна аудитория.

Освен впечатлителни и устойчиви, табелите и знаците трябва да бъдат издържани по отношение на техническите и естетически архитектурни принципи. Това налага по-прецизен подход по отношение на техния дизайн и проектиране.

По-горе можете да разгледате селекция от дизайни на указателни, обозначителни и навигиращи табели и знаци. Предлагаме оригинален дизайн и разнообразни възможности за изработка от различни материали ‒ метал, дърво, PVC или метализирана пластмаса, със или без LED осветление.