IDO Design изработи и монтира външни и вътрешни знаци и решения за упътване за International Asset Bank през 2021 г.

Нашият значителен опит в работата с банкови институции ни дава още една възможност да гарантираме, че клиентът – в случая Интернешънъл Асет Банк – получи най-висококачествени услуги и продукти.