2 дни до събитието „Дизайн на градската среда“

Градската среда може да бъде възприемана като облекло на обществото. Облекло, отразяващо неговите характер, мисли и чувства.

Съвременният градски пейзаж е динамичен облик, изграден от свързването на разнообразните архитектури, характеризиращ икономическия, социален и културен напредък на обществеността.

Разбира се, този облик предполага непрекъсната промяна чрез надграждане. Именно това е причината да развиваме разнообразие от възможности за модерна визия, като част от нашите комплексни решения в градска среда.

В тази връзка ви каним на предстоящото събитие „Дизайн на градската среда“, организирано от АИДБ – Асоциация на интериорните дизайнери в България, на което IDO Design има удоволствието да бъде домакин.

„Дизайн на градската среда“ е събирателен израз за различните прояви на изкуство, архитектура и дизайн, които се случват в откритите градски пространства, улици, фасади на сгради, спирки, подлези и други обществени зони. Желанието, възможностите и волята да създадем среда, която не само да радва очите ни, но и да общува с нашите емоции, да възпитава и обогатява.

С участието на:

проф. д-р арх. Тодор Булев /САБ/

доц. д-р арх. Стела Борисова Ташева /ЛТУ/

арх. Магдалена Бобошевска и арх. Николай Бобошевски /place.make/

Мартина Стефанова – КВАРТАЛ

Венелин Съйнов /IDO Design/ и др.

Модератор на дискусията: Росина Тодорова /Столичен електротранспорт/

Домакин на събитието: IDO Design

25 януари, 18:30 часа, кв. Хаджи Димитър, ул. „Васил Петлешков“ 1

Повече подробности за събитието можете да научите в официалната страница на евента във Фейсбук. 

Очакваме ви!