Интригуваща визуална среда – най-подходящото описание на презентационния щанд, който изградихме за KBC Global Services на провеждащия се мултидисциплинарен евент Тук-Там Кошер 2022 в Inter Expo Center – Интер Експо Център, София.