Визуалното представяне – една от най-силните точки на контакт с бранда

 

Визуалното представяне на едно търговско или офис пространство несъмнено е водещо в поддържане благоприятния имидж на бизнеса. Подразбира се, че това включва огромен набор от компоненти, комплексно насочени към добре балансирано представяне на средата.

Повече за визуалното представяне на бранда във физическа среда

Когато заговорим за визуално представяне, това включва най-общо пространствената организация и навигация на пространството, интериорен и екстериорен дизайн, брандинг и визуална идентичност. Елементи, формиращи комплекс, насочен към перфектно експозиране на продукта/услугата чрез физическата среда. Именно наличието на свързаност между елементите от този комплекс създава функционален, индивидуален и стилен визуален облик.

Защо визуалното представяне се определя като една от най-силните точки на контакт с бранда?

Несъмнено един от най-важните аспекти на визуалното представяне е визуалната комуникация, т.е. различните „носители“, предназначени да информират и навигират потребителя – търговски знаци и слогани, обозначителни табели и символи, допълнително графично маркиране (напр. форми, цветове и осветеност) и др. Консистентното проектиране и интеграция на различните компоненти от визуалната комуникация генерира отчетлив и последователен образ както за марката, така и за предлаганите от нея продукти/услуги.

Пространство, което е организирано при хармоничност между по-горе изброените елементи поддържа комуникацията на специфичните послания на бранда, но и също така създава приятна и отличителна атмосфера.

Това постига отличаване достойнствата на бранда, подсилва ефекта от рекламните усилия и насърчава потребителя към извършване на действие. В този смисъл визуалното представяне е една от най-силните точки на контакт с бранда, чрез която успешно се постигат желани търговски резултати в рамките на един търговски или офис обект.

По-долу можете да разгледате малка част от реализирани проекти, където фокус на работата ни е изграждането на цялостна визуална комуникация, интеграцията на брандинг елементи или навигационна система:

Изработка и интеграция на корпоративни, информационни и обозначителни елементи за бизнес център GORA

Проектът включва екстериорно и интериорно брандиране, информационна система във вътрешната част и цялостна визуална комуникация в паркинг зоната.

Изработка на елементи по цялостен брандинг за ELTA 90M

Проектът представлява външно и вътрешно брандиране за офиса на компанията – лого при лобито, екстериорни лога, вкл. с LED подсветка, рекламен тотем и знамена по фасадата.

Цялостна изработка и имплементация на навигационна система и елементи по брандиране за ENTRACT 127

Проектът включва указателни табели и знаци при офисните помещения и коридорните пространства.

Доверете ни изработката на вашите нови обозначения за интериора и екстериора, навигационна или информационна система, а ние ще се погрижим за техния дизайн, висококачествена изработка и имплементация. 

I DO Design на Integrated Systems Europe 2024

Съвременният ритейл сектор е изправен пред условията на бързо променящи се потребителски очаквания и непрекъснат технологичен напредък. Традиционните методи, на