Интериорно брандиране 2022: Най-вълнуващото от вечерта на събитието

Интериорно брандиране 2022: Най-вълнуващото от вечерта на събитието

Дизайнът е изразното средство, което превръща идеята в материя при нейната най-добра приложимост.

IMG_3216

Миналата сряда (11.05.2022) IDO Design имаше удоволствието да бъде домакин на събитието „Интериорно брандиране“ на Асоциация на Интериорните Дизайнери в България (АИДБ). Официално откриване на събитието от г-жа Гена Събева, председател на АИДБ и Росен Кръстев, собственик и управител на IDO Design, бе последвано от дискусия, която се установи с участието на Вероника ИлиеваИрис Дизайн, Десислава ИвановаАУЛИ студио, арх. Александър ВасилевVA Studio, Лиляна ЗагорчеваInfograffiti, гл. ас. д-р Софрони Върбев НБУ, Департамент Дизайн и Димитър Рангелов IDO Design.

В рамките на отворената дискусията се обсъдиха съдържателни аспекти по отношение цялостния процес на работа и неговите резултати. Сред обсъжданите теми се отличи тaзи, касаеща въздействието на връзката човек-пространство

Когато става дума за поддържане на идентичност и последователност на една марка, интериорното брандиране е сред важните, но и най-пренебрегвани аспекти от търговските екипи и мениджъри. 

От една страна, пространството комуникира с нас, от друга страна, ние комуникираме с него.

Интериорно брандиране е третиране на физическото пространство, което е логически подчинено на неговото предназначение. Обратно на всеобщото схващане, интериорното брандиране е не просто поставяне на логото на марката на видно място, а прилагането на комплекс от подбрани бранд елементи в търговската и/или офисната площ – организиране на пространството, цветово оформление, осветление, форми и текстури, начин на аранжиране и т.н. Прилагането на тези елементи извлича максимума от търговската/офисната площ и реализира желаните резултати.