Как корпоративните подаръци добавят стойност на бранда?

Развиващото се съвремие предлага огромно разнообразие от възможности за комуникация на бранда с аудиторията, в т.ч. пряка и косвена. Многообразието от комуникационни канали се обособява до няколко части, формиращи т.нар. комуникационен микс. Комуникационният микс е система, която се съставя от следните елементи: реклама, връзки с обществеността, маркетинг на взаимоотношенията и насърчаване на продажбите.

Тяхната резултатност зависи от това – доколко същите се намират във взаимодействие и взаимообвързаност. Ето защо е важно съвременният бизнес да използва в пълнота потенциала на всеки от тях, за да комуникира ефективно с потребителите.

Защо корпоративните подаръци са важни е къде е мястото им в комуникационния микс?

Корпоративните подаръци са важен инструмент в маркетинговия комуникационен микс. Дефиницията и предназначението на корпоративните подаръци излизат извън стандартната концепцията за „подарък“, където мотивът за неговото подаряване е привнасяне на ценност за получателя на база неговите желания и потребности. В контекста на корпоративния свят правенето на подаръци има разширено съдържание.

Подаръкът е акт на ангажираност. Разбира се, правейки някому подарък – вие заявявате вашата ангажираност към него. Показвате му, че е специален и ценен. Утвърждавате двустранната връзка помежду ви, както и подхранвате взаимността, върху която се основават междуличностните ви отношения.

Същото е и с корпоративните подаръци. Те са силен комуникационен канал, който е част от т.нар. Маркетинг на взаимоотношенията. Но в зависимост от типа и обхвата може да представлява елемент и от всички останали части на комуникационния микс – ето защо е и толкова съществен.

Корпоративният подарък може да придобива различен характер спрямо вида бизнес, пазарната ниша, стратегическата роля на организацията, таргетираните получатели и т.н.

Силата на подаръците в корпоративния свят

Подобряване на комуникацията

Правенето на подаръци увеличава интензивността на взаимовръзката с получателя и заявява ангажираността на компанията. Това само по себе си подсказва на получателя, че е значим и специален, което неминуемо отличава бранда сред останалите, с които получателят ежедневно взаимодейства. Това пък  прави фирмената комуникация по-топла и  изпреварваща конкуренцията.

Разширяване на бизнес перспективите

Подаръците са ценно средство за създаване на предпоставки за трайно бизнес сътрудничество, както и за ефективно водене на корпоративни взаимоотношения. Подаряването на подаръци препотвърждава активната връзка с получателя, която е изградена във времето. Действайки емоционално, подаръкът декларира важността и ценността на формираните отношения. 

Подобряване на пазарната позиция

Влагането на ресурс в добре обмислена кампания ще помогне многостранно на бранда. Това важи особено за пренаситени пазари, където нивото на диференциация между брандовете и продуктите е силно занижено. Усилията в тази посока определено няма да останат незабелязани и ще съдействат за дългосрочното ви отличаване. Това пък ще резултира положително върху вашите средносрочни и дългосрочни бизнес цели (разпознаваемост, продажби и т.н.).

Поводи за правенето на подаръци към различните целеви групи

За служителите:

 • Подарък за приветствие (към нови попълнения в екипа)
 • При финализиране на ключови проекти
 • Като признание за упорита работа (особено при достигане на зададен таргет)
 • За рождени дни и именни дни
 • Професионални празници и работни годишнини
 • Като част от стимулиращи програми други

За лоялни клиенти:

 • Рождени дни
 • Финализиране на големи поръчки/ сделки
 • Празници (предимно Великден, Коледа, Нова година)
 • За поощряване при препоръки
 • За посланичество на марката
 • Маркетинг и PR кампании и други

За партньори и доставчици:

 • Фирмени активности и дейности
 • Корпоративни събития
 • Официални и професионални празници
 • За поощряване при препоръки
 • Маркетинг и PR кампании и други
Корпоративни подаръци по индивидуален дизайн
Индивидуална разработка на корпоративен сет (6 части) - REAL TOBACCO

Как да изберем правилния корпоративен подарък?

Подаръците несъмнено са ценно средство за подобряване на корпоративния имидж, както и за укрепване на взаимоотношенията с клиенти, служители или партньори.

Освен качествени и стилни, подаръците трябва да бъдат полезни, т.е. да отговарят на специфичните потребности на таргет групата. Стигаме до въпроса – Как да определим какъв точно да бъде подаръкът?

Ако все още не сте се доверили на комплексен изпълнител, то е препоръчително изборът ви да следва принципите, изброени по-долу:

 1. Опитайте се да използвате ефективно заделения бюджет, но не се задоволявайте с масови продукти.
 2. Стриктно се водете по първоначално зададената тема за подаръчните изделия.
 3. Приоритизирайте поводите за правенето на подаръци, както и целевите групи.
 4. Ако сте спрели избора си на готов комплект, то проверете дали разнообразието от продукти е добре хармонизирано. Това ще подсигури издържано потребителско изживяване.
 5. Търсете качество, а не количество – по-добре един продукт с висока стойност, отколкото пет продукта с ниска.
 6. Приспособявайте подаръците спрямо членовете от целевата група.
 7. Стремете се подаръците да изразяват вашата благодарност и признателност по запомнящ се начин.
 8. Използвайте партньорства – направата на подобна кампания е нелека задача, която коства средства и време, затова помислете за колаборация с подходящ партньор.
 9. Използвайте потенциала на предварителното проучване – сред вашите служители, различните клиентски сегменти, партньори и доставчици.
 10. На нито един от етапите в кампанията не пропускайте най-важната характеристика на подаръчното изделие – персонализацията.

Кое налага персонализацията на подаръчните изделия?

В контекста на бизнес взаимоотношенията, под персонализация на подаръците се разбира индивидуализиране на предмета, което да бъде насочено към конкретния потребител.

Всяка една от таргет групите за вашия бизнес, вкл. служители, лоялни клиенти, посланици на марката, партньори, доставчици и потенциални клиенти, се съставя от n на брой хора, чиито потребности и желания са напълно различни. Напълно различни са и бизнес взаимоотношенията с тях, както и причините за насочване на посланията чрез подарък. В този смисъл персонализацията на подаръчните продукти е съществена. Подаръците трябва да бъдат различни за различните целеви групи. От една страна, това гарантира по-висока стойност за получателите, от друга страна, оправдава корпоративните усилия във времето.

Още повече, ако не познавате добре получателите, то единственото, което можете да очаквате в най-добрия случай е умерен успех (дори и след влагането на сериозен ресурс). За да си спестите напразни усилия и разходи, ще е необходимо да помислите в посока персонализиране на изделията, спрямо потребителските потребности. 

Персонализацията на подаръчните продукти е процес, който изисква не просто осведоменост за целевата група, а познаване на нейните членове. Като изключим групата на служителите, това е доста сложно, имайки предвид мащаба на една такава кампания.

Ето защо е препоръчително да се използват предварително зададени принципи, организирани в критериална система за всяка от групите, където „неизвестните“ преобладават, например:

Предвидили сте да направите кампания с подаръци за лоялни клиенти на марката. Наред с известната информация – повод за правенето на подаръци, идеята за това какви точно ще бъдат, предвиден бюджет и т.н., трябва да имате предвид и хронологично представяне на тези потребители, напр. предишни взаимодействия с бранда и т.н. Използвайте информацията, която сте натрупали за основните сегменти/групи клиенти във времето. 

Всичко написано дотук препотвърждава важността от влагането на повече внимание по време на целия процес – от идеята до реализацията.   

Защо да изберете IDO Design за направата на вашите корпоративни подаръци?

Разработваме идеята заедно с вас

Етапът на избор на вид и тип на подаръчните изделия всъщност се оказва най-труден и времеемък. Тук изникват множество въпроси, на които трябва да се отговори, напр.: Кои повод е по-важен? Колко и какви ще са подаръците? Какво ще е тяхното предназначение? Как ще се внедри основната идея чрез подаръците? и т.н. Този етап е ключов, тъй като от заложената първоначална идея зависи крайният резултат. Ние можем да помогнем в разработването на първоначалния облик на вашата идея, развивайки нейната символика и специфика вместо вас.

Създаваме изделия оживяващи чрез бранда

Индивидуалността е важна характеристика на корпоративния подарък. Визията на продуктите трябва умело и смело да изразява уникалните бранд елементи, вкл. неговото име, символи, комбинации от цветове, слоган/и и други. 

Колкото е по-персонализирана тя, толкова е по-ценна, защото отразява бранд идентичността. По този начин вашия бранд облик се синхронизира в пълнота с изделието и то оживява чрез бранда; ще бъде използвано чрез бранда. Още повече, че визията придава стойност на изделието през целия му живот, особено когато тя е естетически издържана, къстамизирана и ненатрапчива.

Изработваме подаръчни продукти, ориентирани към функционалност

Перфектната визия на подаръка е важна, но тя не е всичко. Освен качествен и стилен, корпоративният подарък трябва да бъде и функционален. В зависимост от групата получатели, изделията трябва да отговарят на различни желания или потребности. Освен това възможността за действителна употреба на изделието добавя допълнителна стойност и значимост за неговия притежател. Това разкрива нова перспектива в това отношение, а именно подаръчните комплекти. 

Корпоративни подаръци по индивидуален дизайн
Разработка на корпоративен сет (3 части) - Petrol

Предлагаме ви повече възможности

Ние можем да подготвим перфектната сет композиция от допълващи се помежду си продукти. Няколко напълно различни брандирани артикули, които ще презентират вашата марка, в съответствие с нейните корпоративни ценности и философия. Така подаръкът ще внесе едновременно естетика и практичност в ежедневието на получателя.

Селектирани идеи за перфектния бизнес подарък

Стремим се да предлагаме нестандартни, но функционални подаръци, които са едновременно красиви и подходящи за действителна употреба.

Предлагаме селектирани идеи, от които да избирате, на база вашите критерии и бюджет. По този начин постигаме перфектната композиция от продукти. 

Рекламни сувенири по поръчка
Разработка на рекламни сувенири - ЦСКА

Гъвкавост и отношение

Разчитаме на експертен екип, който е ангажиран с вашия проект на всеки етап до финалното изпълнение, за да постигнем високото качество, което вашата марка заслужава.

Освен първоначалната творческа идея, която изпълняваме за вашия бранд, ние сме на разположение за дообогатяване на проекта ви. 

Използвани източници:

 • Ying Fan, Promoting Business with Corporate Gifts – Major Issues and Empirical Evidence Corporate Communication: An International Journal, 2006. 11:1, 43-55 
 • Ouwersloot H Duncan T. Integrated Marketing Communications. European ed. London: McGraw-Hill; 2008.
 • The Big Book Of Team Culture – ActiveCollab
 • Paul Smith, Marketing Communications: An Integrated Approach, Kogan Page, 1998

Ако тази статия ви е била полезна, последвайте ни: