Осветлението – визуален акцент за направляване на вниманието

Несъмнено осветлението е от съществено значение в интериорния дизайн. Подходящото осветление в интериора на вашите офисни или търговски площи ще даде възможност за насочване вниманието към ключови елементи на вашия бизнес.

Предимствата, които предлага правилно композираната изкуствена осветеност в интериорния дизайн са много и разнообразни, сред които:

– Подходящо експониране на нови и/или промоционални продукти.

– Създаване усещане а ексклузивност по отношение на определен продукт.

– Подобряване видимостта на важната информация.

– Насочване на вниманието към важни зони от помещението.

Осветлението предлага широк спектър от възможности за насочване, открояване, подсилване на бизнес/продуктовото качество и свойства – повече от достатъчна причина да добавите допълнителна осветеност в интериора на вашите бизнес и търговски помещения.

Типове осветление в интериора

Типове осветление в интериора са три – основно и вторично (акцентно) и артистично. Разбира се, всеки от тях следва да се имплементира при различни изисквания, като се вземат предвид останалите елементи на интериора. Погрешният избор на тип осветление, както и недоброто съчетание между типовете осветление спрямо цялостната стилистиката, се оказват основните грешки в това отношение. От една страна, това нарушава визуалната естетика, а от друга страна, може да лиши интериора от две важни характеристики – функционалност и практичност.  

Вторичното или нар. се още акцентно осветление е изключително важно, тъй като неговото наличие обикновено допълва основната осветеност на помещението, с което провокира чувство на завършеност. Ето защо е толкова важно акцентното осветление да се избира и имплементира внимателно.

Акцентното осветление направлява вниманието

Може да се приложи към информационни табели, дисплеи, знаци, табла, както и най-различи рекламни материали, но съобразено с интериора на помещението. Модернистичен пример за такъв тип осветление е LED осветлението в комбинация с принт стъкло.

Принт стъкло с LED осветление

Съчетанието между принт стъкло с персонален дизайн и LED осветление създава динамична стъклена конструкция, чието приложение е изключително разнообразно. Принт стъклото с подсветка може да бъде да изобразява огромен набор от бизнес елементи, вкл. вашите продукти/услуги.

 

LED осветлението е включено

LED осветлението е изключено

Съчетанието между висококачествен принт върху стъкло и LED осветление създава триизмерен светлинен ефект, който подсилва цялостната визуална естетика.

Дори когато LED осветлението е изключено, принт стъклото се отличава, като функционален и минималистичен елемент от вашия дизайн.

Принт стъклото с LED осветление пасва, какъвто и да е вашият стил

Допълнителен плюс на принт стъклото с LED осветление е възможността за персонален дизайн.

Това пък го прави този тип интериорни елементи „гъвкави“ – т.е. приспособими на всеки интериорен тип и стил.

Можете да ни се доверите за обновяване на вашите бизнес помещения, а принт стъклото с персонализиран дизайн лесно ще се адаптира към интериора и неговите отделни компоненти. 

Препоръчани статии